ผู้อ่านของเรา

ผู้ใช้ภาษาจีนที่อยู่ในประเทศไทย: เอ็กซ์แพท

นักท่องเที่ยวผู้ใช้ภาษาจีน

(จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเลเซีย)

นักท่องเที่ยวผู้ใช้ภาษาจีนทั่วโลก

(อเมริกา, ยุโรป, โอเชียเนีย)

“Vision Thai 看見泰國” เป็นแพลตฟอร์มเดียวในไทยที่จัดทำอินเทอร์เฟซสองภาษา ทั้งภาษาจีนดั้งเดิม (ตัวเต็ม) และภาษาจีนประยุกต์ (ตัวย่อ) มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมเรื่องธุรกิจและท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ด้วยคุณลักษณะนี้จึงทำให้เราเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนได้ในวงกว้าง และด้วยคุณภาพของเนื้อหา จึงดึงดูดผู้อ่านที่มีกำลังซื้อสูง การศึกษาสูง และถือเป็นผู้มีอิทธิพลในบรรดากลุ่มผู้ใช้ภาษาจีน
ผู้อ่านของเรา:
กลุ่มผู้ใช้ภาษาจีน ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย
ชุมชนผู้ใช้ภาษาจีนในประเทศไทย ได้แก่ เอ็กซ์แพท นักธุรกิจ นักลงทุน และครอบครัวของพวกเขา
นักท่องเที่ยวจากจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย ที่มาเยือนประเทศไทย
บุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
เพศ

51%

ชาย

49%

หญิง

กลุ่มอายุ

50%

25-34

30%

45-54

10%

18-24

10%

55-64

ผู้ใช้ภาษาจีนที่อยู่ในประเทศไทย: เอ็กซ์แพท (30%)
30% ของผู้เข้าชม Vision Thai เป็นเอ็กซ์แพทผู้ใช้ภาษาจีนและอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บุคคลเหล่านี้สนใจเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ ข่าวสาร และการลงทุนในไทย มีรายได้สูงและมีความรอบรู้เชิงลึกในพื้นที่ นอกจากนี้ พวกเขายังนับเป็นหนึ่งใน KOL ที่ช่วยกระจายข่าวสารแบบ word of mouth ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้อ่านที่ทรงคุณค่าของเรา 
นักท่องเที่ยวผู้ใช้ภาษาจีน (70%)
70% ของผู้เข้าชม Vision Thai เป็นกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนในต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจากจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย ตามด้วยผู้ใช้ภาษาจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกา ยุโรป และโอเชียเนีย กลุ่มผู้อ่านหลักเป็นนักท่องเที่ยว FIT ซึ่งมีความสนใจในการท่องเที่ยวไทยอย่างมาก รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น อาหาร บันเทิง และเคล็ดลับการท่องเที่ยว Vision Thai ตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยคอนเทนต์ที่ตรงเป้าหมายและครอบคลุม
เสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้ภาษาจีนทั่วโลก
แม้ว่าฉันจะอาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ แต่ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ฉันจึงรู้สึกสบายใจในการดูคอนเทนต์ภาษาจีนมากกว่า โดยเฉพาะวิดีโอของ Vision Thai ที่ฉันดูก่อนมาเที่ยวไทย คอนเทนต์ของพวกเขาน่าสนใจและมีคุณภาพมาก

ชาวฮ่องกงที่อาศัยอยู่ในแคนาดา

เราดึงดูดผู้ใช้ภาษาจีนที่สนใจในประเทศไทยได้อย่างไร?
Vision Thai เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และร่วมมือกับพันธมิตรสื่อต่างๆ กลยุทธ์นี้ช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายผู้อ่านได้อย่างแม่นยำ

จีน

ไต้หวัน

ฮ่องกง

มาเลเซีย

อื่นๆ

Website

0.7M

PV/m

31%

35%

14%

12%

8%

Media Partners

1.2M

PV/m

3

42%

21%

17%

17%

Media Partners in China

0.8M

PV/m

83%

2

6

1

8

Social Media /Video Platform

1.6M

Reach/m

6

45%

22%

18%

9%

Social Media /Video Platform in China

1.3M

Reach/m

87%

4

2

4

3